Priser for særlig køreundervisning

Her finder du en oversigt over vores priser

Priser – særlig køreundervisning

Lovpakke pris

 • Særlig køreundervisning
 • Teoriundervisning
  2.600,-
 • 8 lektioner på vej á 450,-
  3.600,-
 • Værdi: 6.200,-
  Rabat: -1.300,-
 • 4.900,-

Øvrige omkostninger

Punkter markeret med * er obligatoriske

 • Tilmeldingsgebyr*
  1.250,-
  til køreprøve
 • Online teoriprøver og digital teoriundervisning*
  650,-
 • Opvarmning og praktisk prøve (KBH + Nordsj.)*
  1.300,-
  (45 min. opvarmning inden prøven og leje af skolevogn inkl. forsikring)
 • Lægeerklæring betales til egen læge*
  ca 450,-
  Betales direkte til egen læge (pris varierer fra læge til læge)
 • Kørelektioner ud over lovpakken
  450,-
  Efter behov
 • Kørelektioner
  550,-
  I weekender
 • Overførselsgebyr
  1.250,-
  For elever som kommer fra en anden køreskole, og som ikke køber en pakke