Priser for særlig køreundervisning

Her finder du en oversigt over vores priser

Priser – særlig køreundervisning

Lovpakke pris

 • Særlig køreundervisning
 • Teoriundervisning
  2.600,-
 • 8 lektioner på vej á 475,-
  3.800,-
 • Værdi: 6.400,-
  Rabat: -1.500,-
 • 4.900,-

Øvrige omkostninger

Punkter markeret med * er obligatoriske

 • Beramning af prøve*
  250,-
 • Prøvegebyr*
  1.170,-
  Betales til Færdselsstyrelsen
 • Online teoriprøver og digital teoriundervisning*
  650,-
 • Opvarmning og praktisk prøve*
  1.400,-
  (45 min. opvarmning inden prøven og leje af skolevogn inkl. forsikring)
 • Lægeerklæring betales til egen læge*
  ca 450,-
  Betales direkte til egen læge (pris varierer fra læge til læge)
 • Kørelektioner ud over lovpakken
  475,-
  Efter behov